Videobruk (VHS/DVD/harddiskopptaker) en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til videobruk en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt video, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har sett på video 1991 - 2013, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år) 1010-1189989 

Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)10910910910111213 

Alle
2010201120122013  
Alle (9-79 år)13141110 
Merknader:

I noen tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-). Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Statistikken omfatter bruk av videobåndspiller (VHS), DVD- og Blu-ray-spiller, harddiskopptaker og videofiler på PC.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no