Tegneserielesing fordelt på type blad
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for tegneserielesing fordelt på type blad. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men finnes for alle år for hele utvalget.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel lesere som har lest ulike typer tegneserieblad, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleDonald
Duck
PondusNemiBillyFantometTommy
og Tigern
WendyTom og
Jerry
Mikke
Mus
Andre
tegneserier
 
1991Alle (9-79 år)72 - - - 13 - - - 432  
1992Alle (9-79 år)74 - - - 7 - - - 429  
1994Alle (9-79 år)78 - - - 712 - - 421  
1995Alle (9-79 år)63 - - - 410 - - 127  
1996Alle (9-79 år)73 - - - 312 - - 119  
1997Alle (9-79 år)69 - - - 413 - - 323  
1998Alle (9-79 år)76 - - - 310 - - 318  
1999Alle (9-79 år)71 - - - 49 - - 125  
2000Alle (9-79 år)66 - - - 311 - - 225  
2001Alle (9-79 år)63 - - - 34 - - 136  
2002Alle (9-79 år)57 - - - 48 - - 037  
2003Alle (9-79 år)64 - - - 35 - - 238  
2004Alle (9-79 år)58 - - - 24 - - 043  
2005Alle (9-79 år)6312854441013  
2006Alle (9-79 år)5121264224 - 17  
2007Alle (9-79 år)55131062233 - 24  
2008Alle (9-79 år)5621743411 - 24  
2009Alle (9-79 år)5630352202 - 23  
2010Alle (9-79 år)5030851003 - 19  
2011Alle (9-79 år)5334341211 - 16  
2012Alle (9-79 år)5725561 - 01 - 17  
2013Alle (9-79 år)5631362 - 00 - 14  
Merknader:

I enkelte tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-).

Fordelinger blant de som har lest tegneserie. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no