Ukebladlesing fordelt på type blad
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for ukebladlesing fordelt på type blad. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel lesere som har lest ulike typer blad, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleFamilie-
blad
Aktuali-
tetsblad
For
kvinner
For
menn
Andre
ukeblad
 
199109-79 år6227877  
199209-79 år60297123  
199409-79 år55321085  
199509-79 år58321098  
199609-79 år52368116  
199709-79 år58311085  
199809-79 år5536896  
199909-79 år59298107  
200009-79 år5037763  
200109-79 år53371157  
200209-79 år4839879  
200309-79 år493510611  
200409-79 år43429913  
200509-79 år37469610  
200609-79 år374713512  
200709-79 år394114711  
200809-79 år443110714  
200909-79 år473213711  
201009-79 år452911719  
201109-79 år432813817  
201209-79 år512114417  
201309-79 år521911621  
Merknader:

Fordelinger blant de som oppgir å ha lest ukeblad. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no