Fjernsynsseing fordelt på programkategorier
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til fjernsynsseeing fordelt på ulike programkategorier. Resultatene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1997, mens totaltall finnes helt tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel seere som har sett på ulike typer fjernsynsprogram 1991 - 2013, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleNy-
heter
TV-
serier
FilmSportBarn/
ungd.
DebattSpørre-
konk.
Annen
underh.
Samf.-
info
Natur-
info
Kult.-
info
Annen
info
Pop.-
mus.
Annet  
1991Alle (9-79 år)7222252419 - 61915451049  
1992Alle (9-79 år)6719212417 - 93112449410  
1994Alle (9-79 år)672825241310727855738  
1997Alle (9-79 år)65312128910420442429  
1998Alle (9-79 år)6633222898220642538  
1999Alle (9-79 år)6838243310102225527410  
2000Alle (9-79 år)67382131108618652638  
2001Alle (9-79 år)6930192010125285635311  
2002Alle (9-79 år)673221268123265526410  
2003Alle (9-79 år)683422269113256526410  
2004Alle (9-79 år)683417308124247527410  
2005Alle (9-79 år)66371525810125542549  
2006Alle (9-79 år)62381524109225742748  
2007Alle (9-79 år)634014269102206528311  
2008Alle (9-79 år)58351424961176628210  
2009Alle (9-79 år)57351322981275629310  
2010Alle (9-79 år)5535133182122552729  
2011Alle (9-79 år)5931122485226653729  
2012Alle (9-79 år)5429112075122763617  
2013Alle (9-79 år)5128132498129653719  
Merknader:

Fordelinger blant de som oppgir å ha sett fjernsyn. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no