PPM - radiokanalenes lyttertall per år
PPM-undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup og er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. Disse elektroniske målingene startet opp i 2006 og har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Utvalgsstørrelsen er gradvis økt fra 500 personer ved oppstart, til 1000 i 2011. I motsetning til Radioundersøkelsen måler PPM kun radiolytting knyttet til kanalene som deltar i målingene, slik at tall for radiolytting totalt vil kunne variere med hvor mange radiokanaler som er med. Antall lokalradioer som deltar via ulike annonsesamkjøringer varierer fra år til år og kan også variere i løpet av enkeltår.

Den intervjubaserte Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Her finner du resultater fra PPM-undersøkelsen i form av radiokanalenes markedsandeler, dekning og lyttetid en gjennomsnittsdag. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Ønsker du lyttertall fordelt på tidsperioder i løpet av døgnet, finner du det her.

Fra og med 2014 er undersøkelsen utvidet med flere NRK-kanaler på DAB. Dette påvirker både radiolyttingen totalt og markedsandeler for de andre kanalene.
hent data

Markedsandel pr døgn for 2015 fordelt etter alle (prosent)

År
Alle
Tidsrom
NRK P1NRK P2NRK P3NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
mP3
NRK
Sport
NRK
P1+
NRK
P13
P4P4
Andre
P5Radio
Norge
Radio 1Radio
Rock
Radio
Norge
Soft
NRJRadio
totalt
 
2015Alle 12+ årDøgn 44,6 4,2 7,1 0,3 0,9 2,8 0,3 4,3 0,9 18,5 1,6 1,2 9,6 1,3 0,8 0,2 1,0 100,0  
Merknader:

Fra og med 2014 er de fleste av NRKs rene DAB-kanaler inkludert i undersøkelsen. Originalt var disse kanalene samlet i kategorien 'NRK Andre', og det er derfor ikke mulig å sortere kanalene på de ulike bakgrunnsvariablene før i 2015. De nye kanalene bidrar til å øke den totale radiolyttingen i forhold til hva den ellers ville vært. Nye kanaler gjør også at de andre kanalene får lavere markedsandeler enn de ellers ville hatt.

Frem til 2015 var radiokjedene Radio 1, The Voice og Radio Rock samlet under Storbyradioen. Fra og med 2015 rapporteres kanalene for seg selv, untatt The Voice som ble nedlagt samme år. MetroStorby ble tatt ut av målingen i november 2013. Det kan variere noe hvilke kanaler som inngår i samkjøringene, og i hvilken grad DAB og nettradio er inkludert. MetroStorby omfattet i utgangspunktet lokalradiokjedene Metro og The Beat, men også Radio Prime, Radio Haugaland og Radio Rox har vært med. Lokalradiosamkjøringen var en del av PPM-undersøkelsen kun i 2009. Den besto av rundt 30 lokalradioer, i hovedsak eid av Edda Media og Jærradiogruppen.

Resultatene fra PPM-undersøkelsen viser andre lyttertall for kanalene enn den 'gamle' Radioundersøkelsen. Noe av årsaken kan være at PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i forbindelse med radiosendinger i butikker, restauranter etc. Radioundersøkelsen, derimot, baserer seg på intervjuer og dermed på at lytterne husker og er seg bevisst at de har lyttet til radio. Samtidig gir PPM-undersøkelsen lavere lyttertid enn Radioundersøkelsen, noe som kan skyldes måten man beregner lyttetid knyttet til markedsandeler på i sistnevnte. I tillegg kan noe av forskjellen skyldes overrapportering fra radiolytternes side.

Høsten 2012 ble metoden endret for rapportering av lyttertall for personer på reise i utlandet. Dette kan bidra til noe lavere lyttertall.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no