PPM - radiokanalenes lyttertall per år
PPM-undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup og er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. Disse elektroniske målingene startet opp i 2006 og har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Utvalgsstørrelsen er gradvis økt fra 500 personer ved oppstart, til 1000 i 2011. I motsetning til Radioundersøkelsen måler PPM kun radiolytting knyttet til kanalene som deltar i målingene, slik at tall for radiolytting totalt vil kunne variere med hvor mange radiokanaler som er med. Antall lokalradioer som deltar via ulike annonsesamkjøringer varierer fra år til år og kan også variere i løpet av enkeltår.

Den intervjubaserte Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Her finner du resultater fra PPM-undersøkelsen i form av radiokanalenes markedsandeler, dekning og lyttetid en gjennomsnittsdag. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Ønsker du lyttertall fordelt på tidsperioder i løpet av døgnet, finner du det her.
hent data

Det oppstod en feil ved fremhenting av siden

Vi beklager dette. Vennligst kontakt sideansvarlig Nina Bjørnstad på epost nina.bjornstad@infomedia.uib.no. Legg gjerne ved en kopi av denne feilmeldingen og en beskrivelse av hva du gjorde da feilen oppstod, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Error Executing Database Query.

Caught an exception, type = Database

The contents of the tag stack are:


1 CFQUERY (5,0) H:\medienorge\Websider\applications\websider\includes_no\statistikk\medienorge_sok\351\search.cfm
2 CFINCLUDE (60,0) H:\medienorge\Websider\applications\websider\includes_no\statistikk\include.search_template.cfm
3 CFINCLUDE (3,0) H:\medienorge\Websider\applications\websider\includes_no\statistikk\default.cfm
4 CFINCLUDE (16,0) H:\medienorge\Websider\applications\websider\includes_no\content.cfm
5 CFINCLUDE (111,0) H:\medienorge\Websider\applications\websider\templates\default.cfm
6 CFINCLUDE (50,0) H:\medienorge\Websider\applications\websider\config\initialize.cfm
7 CFINCLUDE (30,0) H:\medienorge\Websider\config\initialize.cfm
8 CFINCLUDE (16,0) H:\medienorge\Websider\www\index.cfm
 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no