PPM - radiokanalenes markedsandeler etter tid på døgnet
PPM-undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup og er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. Disse elektroniske målingene startet opp i 2006 og har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Utvalgsstørrelsen er gradvis økt fra 500 personer ved oppstart, til 1000 i 2011. I motsetning til Radioundersøkelsen måler PPM kun radiolytting knyttet til kanalene som deltar i målingene, slik at tall for radiolytting totalt vil kunne variere med hvor mange radiokanaler som er med. Antall lokalradioer som deltar via ulike annonsesamkjøringer varierer fra år til år og kan også variere i løpet av enkeltår.

Den intervjubaserte Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Her finner du resultater fra PPM-undersøkelsen i form av radiokanalenes markedsandeler (andel av lyttetid) i ulike tidsperioder på døgnet. I 2010 er periodene noe endret i forhold til tidligere. Du kan velge en eller flere perioder. Du kan også få tall fordelt etter bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning.
hent data

Markedsandel for ulike tidsperioder 2013 fordelt etter alle

År
Alle
Tidsrom
P1P2P3P4P5Radio
Norge
Storby-
radioen
NRJ+Metro StorbyRadio
totalt
 
2013Alle 12+ årDøgn525720111111100  
Merknader:

Storbyradioen består av radioer under navnet Radio 1 og Voice. Lokalradiosamkjøringen ble først en del av PPM-undersøkelsen i 2009. Den består av rundt 30 lokalradioer, i hovedsak eid av Edda Media og Jærradiogruppen. NRJ+ omfatter lokalradioer under navnet NRJ og Klem, mens MetroStorby består av lokalradiokjeden Metro og radioer under navnet Beat og Radio Prime, samt Radio Haugaland.

Resultatene fra PPM-undersøkelsen viser andre lyttertall for kanalene enn den 'gamle' Radioundersøkelsen som den avløste i 2007. Noe av årsaken kan være at PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i forbindelse med radiosendinger i butikker, restauranter etc. Radioundersøkelsen, baserer seg på intervjuer og dermed på at lytterne husker at de har lyttet til radio. Samtidig gir PPM-undersøkelsen lavere lyttertid enn Radioundersøkelsen, noe som antakeligvis skyldes måten man beregner lyttetid på i sistnevnte. I tillegg kan noe av forskjellen skyldes overrapportering fra radiolytternes side.

Kanalene i MetroStorby ble ikke målt i perioden januar-april 2012, og de ble tatt ut av målingen i november 2013.

Høsten 2012 ble metoden endret for rapportering av lyttertall for personer på reise i utlandet. Dette kan bidra til noe lavere lyttertall.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no