Radiolytting fordelt på ulike radiokanaler
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til radiolytting en gjennomsnittsdag fordelt på ulike kanaler. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, mens totaltall finnes helt tilabke til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel lyttere som har lyttet til ulike radiokanaler, fordelt på alle (prosent)

ÅrLyttereNRK P1NRK P2NRK P3NRK
Totalt
P4Radio
Norge
Nær-
radio
Andre
kanaler
 
1991Alle (9-79 år)4225 - 57 - - 232  
1992Alle (9-79 år)3824 - 50 - - 231  
1994Alle (9-79 år)317114618 - 131  
1995Alle (9-79 år)308134521 - 151  
1996Alle (9-79 år)275103821 - 131  
1997Alle (9-79 år)295104022 - 121  
1998Alle (9-79 år)29583919 - 121  
1999Alle (9-79 år)29583921 - 132  
2000Alle (9-79 år)27483719 - 112  
2001Alle (9-79 år)28573718 - 122  
2002Alle (9-79 år)26563521 - 143  
2003Alle (9-79 år)28573819 - 122  
2004Alle (9-79 år)294537166112  
2005Alle (9-79 år)26453417593  
2006Alle (9-79 år)244633175103  
2007Alle (9-79 år)253532165113  
2008Alle (9-79 år)26573613386  
2009Alle (9-79 år)23463117873  
2010Alle (9-79 år)23473218884  
2011Alle (9-79 år)24673415865  
2012Alle (9-79 år)26593916864  
2013Alle (9-79 år)257103815964  
Merknader:

Radio Norge het fram til 2008 Kanal 24.

Fordelinger blant de som har lyttet til radio. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no