Antall private bredbåndsabonnement etter type
Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige rapport 'Det norske ekommarkedet' som inneholder statistikk over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Tabellen viser antall bredbåndsabonnement etter type tilkobling.

Antall private bredbåndsabonnement etter type 1999 - 2018 (1000 abonnement)

Type abonnement
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Annet (radio, satellitt etc)---------1 
Totalt---------1 

Type abonnement
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
xDSL132130276481704862950945884 
Internett via kabel-TV1645527092136177236321415 
Fiber--0716356592141198 
Annet (radio, satellitt etc)2235101223202834 
Totalt20791863585998871 1261 2981 4351 530 

Type abonnoment
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
xDSL820780738693651600549490427 
Internett via kabel-TV480524560588609630631618601 
Fiber2493023854625496477548871 012 
Annet (radio, satellitt etc)344139364039424239 
Totalt1 5831 6471 7231 7791 8491 9171 9762 0372 080 
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring