PC-bruk hjemme en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer. Delen om elektroniske medier er støttet av Telenor.

medienorge presenterer her tall knyttet til bruk av PC hjemme en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt PC, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har brukt PC hjemme en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år) 11912131721 

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)25333136364751565965 

Alle2010201120122013  
Alle (9-79 år)68707075 
Merknader:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no