Daglig bruk av mobilt medieinnhold
Statistikken for bruk av mobilt medieinnhold er hentet fra TNS Gallups store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av telefonintervjuer og kartlegger blant annet bruk av medieinnhold via mobiltelefon. Les mer om Forbruker & Media i metodeomtalen eller i medienorges nyhetsbrev Undersøkelser av mediebruk.

Fra Forbruker & Media presenterer medienorge her tall for andel av befolkningen 12 år + som har benyttet seg av mobilt medieinnhold daglig. Tall for ukentlig bruk av mobilt medieinnhold finner du her - inkludert fordeling på bakgrunnsvariablene kjønn og alder. Statistikk for bruk av ulike mobile innholdsleverandører - i første rekke mediehus - finner du her.

Andel som har brukt mobilt medieinnhold daglig 2007 - 2013 (prosent)

20072008200920102011  
1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv  
Daglig4544555566891112151719222527  
20122013  
1.kv2.kv3.kv4.kv1.kv2.kv3.kv4.kv  
Daglig3236404246495151  
Merknader:

Omfatter både bruk av vanlige nettsider på mobilen og bruk av mobilportaler.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no