Topplisten - mest besøkte norske nettsteder per år
Her finner du oversikter over de 20 mest besøkte norske nettstedene hvert år. Tallene er basert på TNS Gallups elektroniske måling av netttrafikk, TNS Metrix. Vanligvis presenterer Gallup resultat for enkeltuker. Her er dataene bearbeidet slik at de viser gjennomsnitt for hele året.

Topplisten fra TNS Metrix benyttes som offisielle trafikktall for norske nettsteder. Resultatene er begrenset til de nettstedene som deltar i undersøkelsen. TNS Metrix er et internasjonalt produkt som brukes i flere nordiske land etter samme prinsipper.

Fra og med 2009 har TNS Gallup gått over fra å publisere trafikk per uke til å oppgi gjennomsnitt per dag. Du finner Gallups egen oversikt her.

Du kan selv velge om du vil ha listen sortert etter antall treff eller antall unike brukere.
hent data

Topplisten - mest besøkte norske nettsteder per år rangert etter antall unike brukere, 2008

År Rang. Nettsted Url Antall uker Treff (1000) Brukere (1000)  
2008 VG Nett   www.vg.no 52 336 053 2 828  
  MSN   www.msn.no 46 42 111 2 053  
  Dagbladet.no   www.dagbladet.no 52 31 842 1 768  
  Startsiden   www.startsiden.no 52 32 651 1 764  
  Finn.no   www.finn.no 52 166 640 1 508  
  NRK.no   www.nrk.no 52 19 893 1 366  
  Gule Sider   www.gulesider.no 52 16 588 1 285  
  Nettavisen   www.nettavisen.no 52 22 328 1 036  
  Aftenposten.no   www.aftenposten.no 52 16 283 944  
  10  SOL   www.sol.no 52 20 423 894  
  11  Kvasir   www.kvasir.no 52 8 439 798  
  12  Sesam   www.sesam.no 52 2 983 625  
  13  Kjendis.no   www.kjendis.no 51 3 656 546  
  14  E24.NO   www.e24.no 51 2 830 540  
  15  ABCnyheter   www.abcnyheter.no 52 3 087 516  
  16  Klikk.no   www.klikk.no 17 8 664 472  
  17  Seher.no   www.seher.no 52 4 318 468  
  18  DinSide.no   www.dinside.no 52 3 321 458  
  19  TV2   www.tv2.no 51 3 691 447  
  20  Opplysningen 1881   www.1881.no 47 3 240 425  
Merknader:

Antall uker angir hvor lenge nettstedet har vært med i undersøkelsen. Gjennomsnitt er beregnet på bakgrunn av dette.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no