Internett-bruk etter type bruk 1
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for Internett-bruk etter type bruk en gjennomsnittsdag, blant de som har brukt Internett. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Dette er den ene av to tabeller med tall for bruk av Internett etter type bruk. Mens denne tabellen gjelder bruk knyttet til medieinnhold og redaksjonelle tilbud, omfatter den andre - Internettbruk etter type 2 - ulike kommunikasjonstjenester og netthandel.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Internett-brukere etter type bruk, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleHøre
radio
Film,
TV, spill
Se film,
TV,
video
Spille
spill
Annen
under-
holdning
Fakta,
bakgrunnsstoff
Lese
blader
Nyheter
fra
papiravis
Nyheter
fra
andre kilder
Lese
nyheter
totalt
Lese
blogg
Nett-
samfunn
 
20029-79 år - 11 - - - 28 - 342644 - -  
20039-79 år - 12 - - - 32 - 422547 - -  
20049-79 år - 12 - - - 32 - 442952 - -  
20059-79 år - 15 - - - 31 - 483054 - -  
20069-79 år - 19 - - - 33 - 513760 - -  
20079-79 år4 - 20141333 - 513761 - 13  
20089-79 år5 - 22111432 - 503859 - 26  
20099-79 år6 - 27141236 - 554367 - 39  
20109-79 år6 - 28121136 - 564566 - 47  
20119-79 år7 - 3215 - 38 - 604972 - 51  
20129-79 år8 - 3514 - 44146146731258  
20139-79 år6 - 4218 - 49156152741165  
Merknader:

Fordelinger blant Internett-brukere. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no