Tilgang til IKT-utstyr hjemme
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkningen som har tilgang til IKT-utstyr hjemme, fra og med 1995.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Andel med tilgang til IKT-utstyr hjemme (prosent)

 1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013  
Internett--1322365260636466747983859193929596 
CD-ROM817294154646770727579808185----- 
Modem79172538-------------- 
Bredbånd-----239182951637172828483-- 
Nettbrett-----------------3761 
Lesebrett-----------------1119 
Smarttelefon-----------------5773 
Merknader:

Etter 2011 stilles det ikke lenger spørsmål om tilgang til bredbånd. Spørsmålene som gjelder modem og CD-ROM, ble tatt ut av undersøkelsen tidligere.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no