Fonogramlytting fordelt på type avspillingssystem
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for fonogramlytting fordelt på type avspillingssystem fra og med 1994. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men finnes kun for hele utvalget for 1994.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel lyttere som har brukt ulike typer avspillingssystem en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleCD-
spiller
Minidisk-
spiller
Kassett-
spiller
Plate-
spiller
MP3-
spiller
Lydfil
på pc
Lydfil
fra nett
Lydbok  
19959-79 år79 - 387 - - - -  
19969-79 år80 - 365 - - - -  
19979-79 år88 - 263 - - - -  
19989-79 år89 - 252 - - - -  
19999-79 år90 - 183 - - - -  
20009-79 år927173 - - - -  
20019-79 år916153 - - - -  
20029-79 år927142 - - - -  
20039-79 år938103 - - - -  
20049-79 år87510212 - - -  
20059-79 år8544226 - - -  
20069-79 år8633331 - - -  
20079-79 år642343540 - -  
20089-79 år653243744 - 4  
20099-79 år562234243435  
20109-79 år522325148595  
20119-79 år471225350644  
20129-79 år36 - 224640675  
20139-79 år34 - 214338705  
Merknader:

Fordelinger blant de som har lyttet til fonogram. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no