Boklesing fordelt på type bok
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for boklesing fordelt på type bok. Disse tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men totaltall finnes helt tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel lesere som har lest ulike typer bøker, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleRoman/
novelle
Biografi/
memoarer
Samfunn/
politikk/
kunst/
historie
Natur/
teknikk/
friluft
Religiøs
litteratur.
Skuesp./
dikt
Barne-/
ungd.litt.
Annet  
2018Alle (9-79 år)6337421128  
2017Alle (9-79 år)5939421129  
2016Alle (9-79 år)61472211111  
2015Alle (9-79 år)62463111410  
2014Alle (9-79 år)6344311159  
2013Alle (9-79 år)6256430109  
2012Alle (9-79 år)6257311119  
2011Alle (9-79 år)724612078  
2010Alle (9-79 år)714621197  
2009Alle (9-79 år)646743097  
2008Alle (9-79 år)64562101011  
2007Alle (9-79 år)676533088  
2006Alle (9-79 år)696732084  
2005Alle (9-79 år)673634088  
2004Alle (9-79 år)54873401113  
2003Alle (9-79 år)637643189  
2002Alle (9-79 år)6436351108  
2001Alle (9-79 år)647824185  
2000Alle (9-79 år)5978432 - 17  
1999Alle (9-79 år)6077530 - 17  
1998Alle (9-79 år)6268440 - 16  
1997Alle (9-79 år)55910221 - 21  
1996Alle (9-79 år)6196441 - 14  
1995Alle (9-79 år)6957631 - 9  
1994Alle (9-79 år)6587420 - 13  
1992Alle (9-79 år)5997541 - 15  
1991Alle (9-79 år)6665251 - 8  
Merknader:

Bøker brukt i forbindelse med arbeid eller utdanning regnes ikke med, heller ikke høytlesing for barn.

Fordelinger blant de som har lest bok. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring