Boklesing en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til boklesing en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lest bok, eller for hvor mye tid som er brukt på boklesing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har lest bok en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år) 2421-181919171819 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)20222323232524232327 
Alle2010201120122013  
Alle (9-79 år)24272525 
Merknader:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bøker brukt i forbindelse med arbeid eller utdanning regnes ikke med, heller ikke høytlesing for barn.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2015 medienorge@infomedia.uib.no