Daglig dekning for mediehus og konsern
Oversikten over daglig dekning for mediehus og mediekonsern er hentet fra TNS Gallups store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres gjennom hele året og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge.

Nedenfor presenterer medienorge tall for andel av befolkningen (12 år+) som har brukt én eller flere av mediehusenes/konsernenes mediekanaler. Du kan også velge å få tallene fordelt på ulike aldersgrupper. Dataene omfatter bare mediehus og konsern som velger å delta i undersøkelsen Forbruker & Media. Du kan lese mer om Forbruker & Media i metodeomtalen eller i medienorges nyhetsbrev Undersøkelser av mediebruk.

Mediekanalene som måles, er papiravis, TV og radio samt tilbud på Internett og for mobiltelefon. Noen av konsernene er også involvert i ukepresse, forlag, film osv., men dette regnes ikke med her.

Ønsker du å se tall for bruk av mediekanalene for hvert mediehus/konsern, finner du dette under Daglig dekning for mediehus og konsern fordelt på mediekanaler.
hent data

Daglig dekning for mediehus og konsern 2013 fordelt på alle (prosent)

2013  
Mediehus1.kv2.kv3.kv4.kv  
NRK88888988  
Merknader:

Egmont og Amedia får begge høyere dekningstall enn reelt i 2013, fordi Nettavisen er lagt til med 100 % for begge konsern. Nettavisen eies 50/50 av de to mediekonsernene.

Edda Media ble i 2012 innlemmet i A-pressen. Det sammenslåtte konsernet fikk navnet Amedia.

SBS er fra april 2013 en del av det amerikanske mediekonsernet Discovery Communications. Før det var SBS eid av det tyske mediekonsernet ProSiebenSat.1.

For NRK er trafikk til Yr Mobil inkludert fra og med 2011. Schibsteds dekningstall inkluderer trafikk på annonseportalen Finn.no.

I januar 2009 justerte TNS Gallup metoden for innsamling av data for nasjonale radio- og tv-kanaler for å gjøre den mer sammenliknbar med avisdelen. NRK og TV 2 økte sin daglige dekning som følge av dette.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no